Recept: zegellak

En ook

Recept

Lak voor kantoorgebruik

Fraai rood lak. — Men vermenge 7 deelen gezuiverd krijt en 2 delen vermiljoen in een steenen mortier. Dan smelte men op een zacht vuur in een koperen of ijzeren pan 8 deelen schellak, dat voortdurend met een ijzeren staaf geroerd moet worden. Als de schellak gesmolten is, voegt men er allengs onder gestadig omroeren 6 deelen venetiaansche terpentijn bij, die vooraf reeds verwarmd moet zijn. Daarna voege men er het mengsel van krijt en vermiljoen bij en bewerke met een ijzeren staaf alles tot een gelijkvormige massa. Dan neme men de pan van het vuur af, waaruit men dan met een lepel zooveel van die massa er uit neemt, als men voor een pijp noodig heeft, legge dat op een warmen steen, rolle het snel tusschen de handen en vervolgens met een warme ijzeren plaat. De pijpen verkrijgen haar glans wanneer men de oppervlakte boven een goed kolenvuur aan ’t smelten brengt en dan laat bekoelen.

Uit ‘De Steen der Wijzen – inhoudende 850 recepten voor allen en over alles.’ G.B. van Goor Zonen