Nieuw deelverhuur concept Sijthoff

Portfolio

Opdrachtgever
Sijthoff Cultuur, Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden
2015-2016

Werk

  • projectorganisatie vernieuwde horeca invulling

Aanpak

  • nieuw concept voorstel invulling
  • voor- en haalbaarheidsonderzoek binnen netwerk
  • vaststellen protocollen en werkwijze
  • werven partners en betrokken bij onderhandelingen

Resultaat

  • lopende Cultuur- en horecagelegenheid met bijzondere invulling en partners, w.o. Gemiva en Resto vanHarte

Rollen

  • initiatiefnemer nieuw concept
  • strategisch operationeel betrokken
  • adviserend op verschillende gebieden (intern, communicatie, partners)

Sijthoff bestaat uit een cultuurzaal/expositieruimte, met daarnaast een horecadeel bestaande uit café-restaurant en keuken.

Nadat de vorige uitbater stopte met biologisch eetcafé Sijthoff lukte het niet nieuwe invulling voor het horecadeel rond te krijgen. Het was de bedoeling dat er in goede harmonie met een nieuwe partner gewerkt zou moeten kunnen worden waarbij het restaurant de Cultuurzaal versterkte en vice versa. Door mijn betrokkenheid als grafisch ontwerper bij Sijthoff Leiden, was ik op de hoogte van de status van het horeca gedeelte in het gebouw. Met de ervaring van OPEN | Makers aan de Markt en in m’n achterhoofd de trend dat in veel steden nieuwe plekken worden ontwikkeld op basis van deelverhuur – heb ik hier een concept voor geschreven en Sijthoff voorgelegd. Omdat er interesse was vanuit de organisatie ben ik begonnen met vooronderzoek; tegelijkertijd en door aanzuigende werking van netwerkonderzoek dienden zich een aantal partners aan waarmee onderhandelingstrajecten zijn ingezet. Dit leidde ertoe dat Sijthoff sinds april dit jaar met een aantal partners uit het sociaal maatschappelijke domein (Gemiva-SVG, Resto vanHarte, JongVanGeest) weer 7 dagen in de week open is, met deelverhuur van het restaurant op de avonden.